CÔNG TY TNHH CÂY XANH CÔNG TRÌNH

 

Tên Công Ty:         Công Ty TNHH Cây Xanh Công Trình

Tên Quốc Tế:        Green Plants Company Limited

Tên Viết Tắt:         Green Plants Co,…LTD

Mã Số Thuế:        0601157679

Địa chỉ:                 Đường S6, Điền Xá, Nam Trực, Nam Định.

Hotline:                 0985439130

Website:               caydothi.com.vn

Email:                   trongcaydothi@gmail.com