Cùng với tốc độ phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ngày càng nhanh. Những khu công nghiệp mọc lên ngày càng nhiều, diện tích cây xanh ở những khu vực trung tâm ngày càng bị thu hẹp. Một xu hướng mới hiện nay đó là mở rộng đô thị về những vùng lân cận nhằm tạo ra không gian sân vườn, thiết kế gần gũi với thiên nhiên hơn.

Một số dự án khác: